Partners in Textilecare
Platform voor Informatie en Tendensen

Het is van groot belang dat alle leveranciers uit de sector van de textielverzorging zich groeperen. Enkel op die manier vormen we een serieuze – en serieus genomen – gesprekspartner voor de Federatie van de Belgische Textielverzorging. Hoe beter de sector het doet, hoe meer wij daar bij gebaat zijn.
Momenteel vertegenwoordigt PiT (Partners in Textilecare) ongeveer 70 % van alle leveranciers. Het draagvlak is dus even groot als de waaier van deskundigheid breed is. Die expertise kan alleen maar groter worden door de onderlinge samenwerking. PiT doet suggesties aan FBT, zet mee de schouders onder allerlei acties en evenementen en probeert een heus WIJ-gevoel te creëren.
We zien het tevens als onze taak om nieuwe tendensen te ontdekken en zowel de leden van PiT als die van FBT goed en tijdig te informeren, op alle vlakken. Het is onze betrachting om op termijn uit te groeien tot een heus informatieplatform.
Bovendien profiteren al onze leden mee van een aantal voordelen die we hebben bedongen. Op die manier kan het jaarlijkse lidgeld makkelijk gerecupereerd worden.
 
Wenst u meer informatie over het PIT-lidmaatschap? Gebruik het formulier hieronder en wij contacteren u.
Klik hier om te zoeken naar onze leden in de verschillende sectoren
Bedrijfsnaam
Uw naam
e-mail
Telefoon