Onze opdracht bestaat specifiek uit:
  • De pro-actieve verdediging, in elke taalrol, van de beroeps -, sociale, economische, morele en milieubelangen van alle FBT-leden. En dit zowel regionaal, nationaal als internationaal.
  • De punctuele informatie aan alle betrokkenen.
  • De vertegenwoordiging van een maximaal aantal bedrijven uit onze sector.


We willen dit realiseren door:
  • Besturen en werkgroepen open te stellen voor elk textielverzorgend bedrijf, zodat iedereen zich thuis voelt in onze federatie.
  • Te streven naar een optimale interne en externe communicatie.
  • Een open en toegankelijke dialoog te voeren met ieder individueel lid, in een sfeer van wederzijds vertrouwen, samenwerking en overleg.
Lees verder:

Waarom lid worden?

Praktische voordelen

Publicaties

Aansluitingsformulier

Aanloggen ledengedeelte