FBT steekt een tandje bij voor het milieu

Duurzaam ondernemen staat helemaal bovenaan de agenda van steeds
meer bedrijven uit de textielketen. Wat in de jaren negentig begon, is vandaag aan het uitgroeien tot een conditio sine qua non.

De overtuiging dat duurzaamheid en jobcreatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zorgt bovendien voor een sterke consensus en een actief engagement bij de stakeholders uit de sectoren.

FBT bundelt samen met de andere federaties en opleidingscentra uit de textielpijler de krachten, om in twee concrete projecten duurzaamheidswinst te boeken.
Welke projecten ?

bAwear
Transparantie en traceerbaarheid in de textielketen

Met steun van FIDO (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, met als beleidsverantwoordelijke federaal Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marghem) starten we een proefproject op om een nieuwe werkmethodiek omtrent transparantie en traceerbaarheid in onze toeleveringsketens uit te proberen. Er is voorzien om maximum 8 Belgische ondernemingen uit de textiel-, confectie- en textielverzorgingssector te laten proefdraaien. Na de testperiode geven we aanbevelingen aan het beleid omtrent implementatie en gebruik. Voor de deelnemende bedrijven is dit project een manier om zich extra te positioneren als een duurzame, transparante en betrouwbare leverancier.


Download de brochure hier:


Uiterste datum voor aanmelding
31 januari 2019


Circletex
Inzamel- en recuperatiesysteem voor werkkleding, beschermende kleding en platlinnen

Specifiek voor de textielstromen van werkkleding, beschermende kleding en platlinnen, maken we werk van een operationeel inzamel- en recuperatiesysteem voor textielproducten die einde-leven zijn. Samen met gespecialiseerde partners zoeken we naar oplossingen voor alle technische uitdagingen, met als finaal doel structureel te voorzien in een permanent circulair systeem.

Met steun van Vlaanderen Circulair / OVAM (Ministers Muyters en Schauvliege zijn samen beleidsverantwoordelijk en de voogdijministers voor de circulaire economie)

Ook de Vlaamse overheid ondersteunt, via een sectorconvenant met de sociale partners uit de kleding- en confectiesector, duurzaamheidsprojecten in individuele bedrijven. 2019 wordt zeker geen sabbatjaar in de verduurzaming van de Belgische confectie.