BEDRIJFSKLEDIJ

Handen af, werknemer!
Toenmalig minister van Arbeid en Tewerkstelling, de heer Glinne, vaardige in 1974 een Koninklijk besluit uit tot veralgemening van het dragen van werkkledij. Daarin wordt niet alleen gestipuleerd wat werkkledij is, ook aan het onderhoud ervan wordt een artikel gewijd: “Werkkledij wordt geleverd, gereinigd, hersteld en in normale gebruiksklare staat gehouden door de werkgever, die er ook eigenaar van blijft. Het is verboden werknemers toe te staan hun eigen werkkledij aan te schaffen en het onderhoud ervan zelf te verzekeren.”

De bedrijfsleider kreeg de hete aardappel dus toegeschoven. Maar deze wet verbiedt u allerminst om voor deze moeilijke taak de specialisten van FBT in te schakelen.
Lees verder:

Wat is corporate wear?

Waarvoor staat PBM?

Care4Safe label

Huren of aankopen